Blog

Marrying an Australian from Vietnam

19/01/2023

Getting married to a foreign national in Australia can be a complex process, but with the right knowledge and preparation, it is possible to navigate the foreign marriage process successfully. The first step in the foreign marriage process is to ensure that you and your partner meet the legal requirements for marriage in Australia. This includes…

Marrying a Korean from Vietnam

19/01/2023

Getting married to a foreign national in South Korea can be a complex process, but with the right knowledge and preparation, it is possible to navigate the foreign marriage process successfully. The first step in the foreign marriage process is to ensure that you and your partner meet the legal requirements for marriage in South Korea. This…

Marrying an American from Vietnam

19/01/2023

The green card process in the USA can be a long and complicated process, especially if you’re looking to get married. A green card, also known as a Permanent Resident Card, is a document that allows a non-citizen to live and work permanently in the United States. If you’re married to a U.S citizen, you may be eligible to apply for a green card…

How to meet western men in Vietnam

19/01/2023

Vietnam is a beautiful country with a rich culture and history, and it’s no surprise that many western men are drawn to its shores. Whether you’re a local Vietnamese woman or a foreigner visiting the country, you may be wondering how to meet good western men in Vietnam. One of the best ways to meet western men in Vietnam is through online dating…

Dating in Vietnam

16/01/2023

Dating Vietnamese women in Vietnam can be a unique and exciting experience. Vietnam is a country with a rich culture and history, and its women are known for their beauty, grace, and traditional values. If you’re planning to visit Vietnam and want to date local women, it’s important to understand the cultural differences and expectations…

Tại sao chúng tôi xây dựng Avo Việt Nam

17/06/2021

Trao quyền cho phụ nữ việt Avo Vietnam được thành lập với một ý tưởng khởi đầu đơn giản: Trao quyền cho phụ nữ Việt. Nhìn quanh Vietnam, chúng tôi thấy quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ ( như con chim bị nhốt trong lồng). Hình tượng người phụ nữ Việt luôn gắn liền với việc quán xuyến nhà cửa bếp núc, chăm lo cho chồng, con…

Why we built Avo Vietnam

17/06/2021

Empower Vietnamese Women Avo Vietnam started with one simple idea: Empower Vietnamese Women. Looking around Vietnam, we saw so much pain in suffering in relationships (“like a bird in a cage”). Vietnamese women work hard to take care of their homes and keep their husbands happy: đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. History For 100s of years, men spend…

Bí Quyết Hẹn Hò Trực Tuyến An Toàn

16/01/2019

Hẹn hò là một ”bước đi” trong cuộc sống mỗi người. Thông qua hẹn hò, chúng ta sẽ biết đối phương có phải là một nửa mà bạn đang tìm kiếm hay không. Thế nhưng, khi xung quanh cuộc sống “thực” của bạn không có nhiều đối tượng để bắt đầu hẹn hò, đặc biệt, nếu bạn là một cô gái hướng nội thì phải làm sao? Đã bao giờ bạn nghe nói đến hẹn hò trực tuyến…

Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây?

06/01/2019

Bài viết không cổ súy cho việc lấy chồng Tây, mang ra để so sánh với việc lấy chồng Việt. Lấy chồng Tây hay chồng Việt, đều là sự lựa chọn. Không hẳn lấy chồng Tây là tốt, lấy chồng Việt thì không bằng và ngược lại. Ngày nay, hình ảnh cặp đôi Việt - Tây tay trong tay trên phố, chia sẻ cuộc sống bên phương trời Tây của vợ Việt được chia sẻ trên mạng…